Peserta Lelang
 Nama Peserta
CV. CATALUNA
cv. ekklesia
CV. FATRIAN INDAH
CV. BENZARGIKA PUTRA
KLA28
NIAGA PRATAMA
CV. PATRIOT
CV. KOMPAK INDAH
CV. MAHARI
10 CV.PATI PUTRA
11 CV. PUTRA NUSANTARA
12 CV. ADHIMUKTI SEJATI
13 CV. PUTRA PRATAMA
14 CV. MAHKOTA
15 CV. PATAS
16 CV. NEW COIN
17 CV. SARANA PEMBANGUNAN JAYA
18 CV. SIDER
19 CV. SUNSET
20 CV.PUTRA MAHKOTA
21 CV. ANUGERAH ABADI
22 CV.DELTA FORCE
23 CV. BACA TEKNIK CONSTRUCTION
24 CV. SANGGARIA
25 cv. sentosa abadi
26 CV. WIRAKON BINAGRIYA
27 CV. TOP MARLIGES
28 CV.REMIDA
29 CV.INDAH MANDIRI
30 CV. TUAK MANDIRI