Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. DINAYA SEJAHTERA ABADI - 75.582.251.7-448.000
2PT. TRIDAYA SARANA PRIMA - 82.945.253.1-412.000
3CV. SATRIA JAYA SCIENTIFIC - 31.692.412.5-402.000
4CV.GRECIA ABADI - 81.222.560.5-921.000
5CV.NOVITA PRATAMA - 02.427.492.0-922.000
6CV. BACA TEKNIK CONSTRUCTION - 71.924.325.5-921.000
7cv.marwah jaya - 90.136.966.0-921.000
8CV. GOLDEN ROAD - 01.797.659.8-921.000
9Sahabat Emas Abadi - 31.776.337.3-924.000
10PT.SARANA BAKTI UTAMA - 72.012.168.0-005.000
11CV. RK - 72.209.311.9-921.000
12CV.MUTIARA MAS - 81.398.492.9-921.000
13TIFANNY KARYA. CV - 70.221.762.1-922.000
14CV. TIMOR RAYA MANDIRI - 02.743.608.8-922.000
15CV. SETIA ABADI - 75.170.440.4-921.000
16CV.DELTA FORCE - 71.985.998.5-921.000
17CV.PERDANA TIMUR - 31.807.499.4-921.000
18CV. PUTRA PRATAMA - 01.768.233.7-921.000
19CV. SURYA ABADI MANDIRI - 70.897.146.0-922.000
20CV. PUTRA NUSANTARA - 01.733.970.6-921.000
21DEWI SARTIKA - 01.734.035.7-921.000
22PT.HARGO PRATAMA INDONESIA - 70.879.904.4-609.000
23PT Jaya Timor Perkasa - 84.413.691.1-922.000
24CV. SANGGARIA - 75.265.353.5-921.000
25CV. KOMPAK INDAH - 01.612.330.9-921.000
26NIAGA PRATAMA - 80.823.072.6-921.000
27CV. PATAS - 75.064.863.6-921.000
28Modus Vivendi - 01.113.326.1-922.000
29CV. SUMBER JAYA - 02.256.568.3-614.000
30CV. DIRMA PERKASA - 01.734.301.3-921.000