Peserta Lelang
 Nama Peserta
CV. GRATIA
CV. GROTTE ENGINEERING
CV. CATALUNA
cv.triputra
cv.like leok
CV.PATI PUTRA
CV. PUTRA NUSANTARA
CVFARISPRATAMA
CITRA LAUTAN TEDUH
10 CV.FORSA
11 Permata Alam
12 CV. Petroviansi Teknik
13 CV Putra Doni
14 CV. YUSTINA TUTO
15 KLA28
16 CV. SARANA TIMUR SEJAHTERA
17 CV.DHAFIN LAKSMANA NUSANTARA
18 CV. KEIZIA INDAH
19 CV.ALIFAH
20 CV. Ranggerson Putra